Blue Flower

Od dziesiątek tysięcy lat żyjemy w świecie mitów. Mitów rozumianych jako opowieści po części zawsze zmyślone, jednak istotnie  kształtujące nasze postawy i wyobrażenia o świecie i życiu. Mit równości ludzi jest w tym kontekście bardzo młody, choć jego ślady widać już w bardzo odległych przekonaniach. Bardzo chcemy, by przynajmniej pewne grupy ludzi były faktycznie równe. Obecnie demokracja próbuje zrównać właściwie wszystkich obywateli danego państwa czy wspólnoty.

Czy zdajemy sobie sprawę z tego że osoby brzydkie lub zwyczajnie mniej atrakcyjne mają znacznie trudniej niż ich lepiej wyglądający konkurenci na rynku pracy? Wystarczy choćby blizna na pięknej twarzy, by istotnie ograniczyć szansę konkurowania o posadę zostania twarzą jakiejś marki